Un estudi realitzat pel sindicat d'Infermeria a l’Hospital Comarcal de Vinaròs ha revelat la falta de professionals al centre. Aquesta és la primera conclusió de l’estudi, que determina que existeix un important dèficit de plantilles d'infermeres, matrones i fisioterapeutes, principalment.

PER BAIX DELS MÍNIMS SANITARIS ESPANYOLS

A l'estat espanyol, segons l'Informe anual del Sistema nacional de Salut 2012 del Ministeri de Sanitat (fet públic al juliol de 2014), hi ha 3,6 infermeres per cada 1.000 habitants. La mitjana d'infermeres per cada 1.000 habitants al  País Valencià és de 2,8, segons dades de la mateixa font. Doncs bé, al Departament de salut de Vinaròs hi ha 1,6 infermeres per cada 1.000 habitants, un punt per sota de la mitjana valenciana i dos per sota de la mitjana espanyola. Aquesta dada és inferior durant el període estival.

En el cas de les  Matrones, a Espanya, segons l'Informe sobre professionals d'infermeria, hi ha 0,23 per cada 1.000 habitants. Segons aquest mateix informe, al País valencià hi ha 0,30 matrones per cada 1.000 habitants. Segons l'estudi de SATSE, en el Departament de salut de Vinaròs hi ha 0,14 matrones per cada 1.000 habitants per a portar endavant els plans de climateri i preparació al part.

...

En la majoria dels casos, el pacient, a requeriment de l'especialista, demana visita/hora personalment per finestreta en el mateix hospital (per telèfon, l'altra opció, es converteix en feina impossible atés que quasi mai l'agafen).

...

Com a mitjana, a partir de respostes que alguns usuaris han donat a La Veu de Benicarló, es podria establir que aquesta rondaria els cinc o sis mesos d'espera, això sí, si no es té la mala sort de rebre la trucada de la visita de l'hospital quan no s'està a casa, amb la qual cosa el període es pot allargar... . Òbviament aquest temps d'espera, en període estival, es pot veure encara més agreujat per la manca del personal hospitalari que està de vacances. De tota manera, com a referència de pacients preguntats per aquest setmanari, el servei de digestiu, a data del més passat, la visita estaria pels voltants del gener-febrer del 2016,

...

+ info La veu en paper