La Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient ha d'indemnitzar la mercantil MIDASCON-CAMPOL S.L., amb 818.586 euros per una Resolució d’aquesta administració autonòmica, contrària als seus interessos de l’abastiment de gasoli al port de Benicarló.

En data 25 de setembre de 2012, l‘administració Autonómica  va declarar denegat el rescat anticipat i la indemnització sol•licitada, en relació amb la concessió de la "construcció i explotació d'una estació de subministrament de combustible al port de Benicarló". La indemnització s'atorga com danys i perjudicis per la resolució del contracte que l'empresa tenia amb la conselleria. La sentència l'ha dictat la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

...

CONCESSIÓ ACTUAL I SUBMINISTRAMENT AMB CAMIONS CISTERNA

Al maig del 2006 s'autoritza a BP OIL Espanya a continuar l'explotació del sortidor en les mateixes condicions fins que es resol la revisió d'ofici d'aquella resolució. El 14-11-06 BP OIL Espanya renuncia a la pròrroga de la seua autorització i la Confraria de Pescadors sol•licita que se li concedisca, denegant-s'ho. El 13-4-07 s'autoritza a la concessionària actual MIDASCON-CAMPOL S.L., l'explotació del sortidor existent. No obstant això, el 23-2-09 l'Administració autoritza a la Confraria a subministrar-se amb camions cisterna. En el mes d'abril del 2010 la concessionària comprova que els pescadors estan portant a terme el subministrament de combustible mitjançant camions cisterna, que havia estat prohibit expressament per l'Administració. Els pescadors exhibeixen a la concessionària l'autorització per Resolució del Conseller d'Infraestructures i Transport a la Confraria per a aquest subministrament en la forma indicada.

...

+info La veu en paper