El Grup municipal del Partit Popular a Benicarló ha acusat la regidora socialista Filo Agut d'aprofitar la seua posició com a edil a l'ajuntament de la ciutat per a “beneficiar un familiar” que participava en el procés de selecció de personal per a una borsa d'ocupació de psicòleg en l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats. Els populars han qualificat aquest fet com una mostra inequívoca de falta “d'ètica” de la edil socialista i han exigit que es depuren responsabilitats”.

...

ANUL•LACIÓ DEL PROCÉS

“A la vista dels fets, el 28 de maig es van reunir els components del tribunal i el secretari de l'ajuntament, i en vista de l'escrit de la directora del centre, van decidir descartar la tercera prova”, va indicar García.

...

LA INFORMACIÓ ÉS PÚBLICA

El grup socialista de l'Ajuntament de Benicarló ha contestat a l'acusació ràpidament. La portaveu socialista. Xaro Miralles, va detallar que la edil Filo Agut va acompanyar la seua nora a consultar una documentació a l’OACSE “que és pública”.

...

+ info La veu en paper