Tots i cadascun dels membre d'aquesta comissió hem sentit la crida de l'esperit faller. Tots i cadascun dels membres d'aquesta comissió hem sentit, dins del nostre interior, el gran goig d'haver estat escoltats. Tots i cadascun dels membres d'aquesta comissió hem sentit inflar-se els nostres cors de falleríssima satisfacció. Tots i cadascun dels membres d'aquesta comissió hem sentit que el nostre desinteressat esforç per tal de posar les falles al lloc que li corresponen no ha estat estèril. Tots i cadascun dels membres d'aquesta comissió estem molt satisfets perquè el nostre objectiu d'aconseguir que les falles siguen les úniques festes de Benicarló està més a prop. Per últim, tots i cadascun dels membres d'aquesta comissió volem agrair la gran falleritat mostrada per tots i cadascun dels membres que composen el plenari de l'ajuntament, que per fi han obert els ulls i se n'han adonat, en la seua gran intel•ligència i saviesa, de què és el que volen realment els benicarlandos: falles, falles i més falles.

Per tal de celebrar aquesta gran fita, els membres d'aquesta comissió, vam celebrar una gran festa fallera. No ens va caldre gran cosa per animar-nos. Tot va començar amb la lectura, per part del nostre president, de la convocatòria del ple municipal amb un únic punt a l'ordre del dia. De la mateixa manera que existeix l'acte d'exaltació de las falleres, també nosaltres ens vam començar a exaltar. Ningú no podia contenir la seua emoció en sentir les paraules que convocaven els regidors del nostre poble a tan històric.

 

 

Aquesta comissió, molt preocupada per tot allò que envolta aquesta extraordinària tradició nostra de les excelses festes falleres, s’ha reunit amb caràcter urgent i extraordinari per a tractar un assumpte de extrema gravetat. Que ningú no pense que aquesta comissió no treballa al llarg de l’any. Les reunions s’han celebrat setmanalment amb puntualitat fallera, amb seriositat fallera, amb seny faller i amb ambient faller. No cal dir que totes elles han estat degudament abastides per la imprescindible dona fallera. Elles, com no podia ser d’una altra manera, ens han preparat els àpats pertinents, ens els han servit, ens han parat taula i, mentre hem estat debatent, elles s’han absentat perquè saben que això no pertany a les seues competències. Elles accepten les decisions perquè saben que els que saben, saben. I no és cap redundància.

...

El debat estava servit. Vam comprovar, amb documentació audiovisual, la certesa d’aquesta afirmació. Vam constatar, una vegada i una altra, com els diferents personatges repetien una vegada i una altra “faia, faia i més faia”. Si, “faia” i no “falla”.

...

+ info La Veu en paper

 

 

Continuarem aquesta setmana amb aquest breu i entranyable minimanual de les bones maneres que han de guardar les dones falleres quan s’ha de visitar la casa d’una fallera, madrina o qualssevulla càrrec que haja decidit compartir en rigorosa exclusiva amb les seues amistats més properes i llunyanes el goig d’ensenyar els seus vestits i complements de més gala.LES VISITANTS. No es va dir la passada setmana, però queda clar que qui va de visita per tal de fer compliment  ha de ser sempre de sexe femení. Si algun senyor tinguera el mal pensament  d’interessar-se per qüestions d’aquestes, passaria immediatament a ser considerat en l’ambient faller com un faldetetes i l’home faller, ja se sap, és per damunt de tot molt i molt mascle i només s’ha d’interessar per beure, menjar, beure, tirar coets i beure. Fet aquest aclariment, continuarem amb el tema que ens ocupa....+ info La Veu en paper

Aquesta comissió d’experts fallers, assabentada gràcies al membre “E” de la vinguda al nostre poble de la patrona de la ciutat de València –i pròximament de tots els valencians-, també vol dir la seua pel que fa a aquest magne esdeveniment que va més enllà de l’àmbit religiós. Efectivament, el fet que el causant d’aital succés siga una falla que porta un nom tan valencià com “la barraca”, ha portat a aquesta comissió a reunir-se amb caràcter urgent, extraordinari i excepcional per a marcar les pautes a seguir i que tot plegat no quedem, una vegada més, en ridícul.Per això, el nostre membre “E”, ha presentat una ponència a aquesta comissió que, després d’una minuciosa anàlisi per part de tots i cadascun dels membres de la mateixa, i les sucoses i doctes aportacions de les membres “A” i “L”, ha estat aprovada per unanimitat. Aquesta comissió és sabedora de l’existència d’un programa d’actes per als dies en què la Mare de Déu restarà amb nosaltres, però s’ha decidit no fer ni comentari, ni llegir-lo, perquè vista l’experiència que tenim d’actes organitzats per anteriors juntes locals falleres, no ens hem molestat en interessar-nos el més mínim perquè no ens fiem....

+ info la veu en paper

No hi ha dret. No pot ser. Això se n’està anant de mare i algú hauria de posar remei a aquest desgavell i lamentable espectacle que està protagonitzant una part del nostre món faller local. Aquesta comissió d’experts fallers, que tanta saviesa fallera acumula i atresora, s’ha hagut de reunir -una vegada més- amb caràcter d’urgència davant els greus fets protagonitzats per uns personatges que no mereixen portar el títol de “fallero”. Perquè si bé l’hàbit no fa al monjo, el vestit de fallero no fa el fallero. Aquesta comissió no pot permetre tanta permissivitat ni tanta anarquia en el si de les falles. La falta de respecte per part d’uns inqualificables personatges no es pot deixar sense resposta. Si no estan contents, que se’n vagin cap a casa, que ningú no els obliga a estar allà on estan. Si un és fallero, ho és amb elegància i posar fallero.Seguidament reproduïm l’informe que ens va passar un dels membres d’aquesta comissió que va assistir a l’acte i que, tot i ser confidencial i d’ús estrictament intern, aquesta comissió vol reproduir per a vergonya i escarni dels que van protagonitzar tan lamentable espectacle.+ a La veu en paper