Ecologistes en Acció ha realitzat un informe de situació d'algunes de les zones humides i punts d'aigua més importants del Baix Maestrat, on es reflecteix la seua situació, valors naturals, estat de conservació i amenaces. En total, s'han analitzat 17 aiguamolls i punts d'aigua interessants per a la biodiversitat. La conclusió ha estat que el 100% dels aiguamolls estudiats tenen greus amenaçades i el 83% no compten amb mesures de protecció adequades. A Benicarló, li ha tocat el torn a la  Basseta del Bovalar, el Barranc  d’Aiguadoliva, i la desembocadura del riu Sec, la del Barranquet, entre d’altres punts d’interés. Cap d’ells està protegida per alguna mesura legal. Mes be al contrari, es continua agredint estos punts importants per a l’equilibri del nostre Medi Natural.

DANYS A LES ZONES HUMIDES

L’informe d’Ecologistes en Acció ha conclòs que existeixen greus amenaces urbanístiques i de construcció d'infraestructures que poden malbaratar les nostres zones humides, com ara passejos marítims, conduccions d'aigües residuals i depuradores, carreteres, o programes urbanístics-PAI.  La pressió urbanística en estes zones és molt gran. Només cal fixar-se en la desembocadura del Barranquet, encerclat de vivendes. Conseqüència directa és que els abocaments de residus sòlids i líquids estan a l'ordre del dia, segons assegura Ecologistes en Acció. I de nou se’ns venen imatges al cap de zones humides plenes de merda.

...

FALTEN FIGURES DE PROTECCIÓ LEGAL

Només tres dels aiguamolls del Baix Maestrat (desembocadura del riu Sénia, Marjal o Prat de Peníscola i desembocadura del riu Coves), són reconeguts per les administracions i tenen alguna de les figures legals de protecció (Inventari Espanyol d'Aiguamolls;

...

+info La Veu en paper