De “dia històric per a Benicarló” va qualificar l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, la jornada de dimarts. I és que després de diferents convocatòries, i les seues consegüents desconvocatòries, es va signar per fi l'acta de la cessió de l'antiga N340 que discorre pel municipi.

Es dóna així resposta a la petició del ple del 18 de desembre del 2014, que va sol·licitar al ministeri la cessió d'aquest tram una vegada entrara en funcionament la nova variant, fet que es va produir a l'octubre del 2015. Durant aqueix temps, s'han mantingut en la Demarcació de Carreteres de la Comunitat Valenciana diverses reunions per a definir les obres de conservació necessàries prèvies a la cessió. El passat 23 d'octubre de 2017 es van consensuar finalment les actuacions amb l'alcaldessa de Benicarló, amb el compromís de confirmació de la petició de cessió en Junta de Govern per part de l'Ajuntament, així com l'inici de la tramitació de l'expedient de cessió i de les actuacions acordades per part de la Demarcació de Carreteres.

Per tant, una vegada acreditat el compliment dels requisits legalment establits, el Ministeri de Foment va considerar procedent accedir al sol·licitat i el passat 29 de desembre de 2017 el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va aprovar el lliurament a l'Ajuntament de Benicarló del tram de la carretera N-340A.

L'AVANTPROJECTE

El consistori ha dissenyat un avantprojecte dividit en dos tipus d'accions: les que es realitzaran a curt termini i les que es faran a llarg termini. L'objectiu final és transformar l'antiga nacional “en un bulevard urbà”.

Entre les actuacions contemplades a curt termini es troba “les actuacions destinades a aconseguir la minoració de la velocitat dels vehicles i l'augment de la seguretat vial per als vianants”. En aquest sentit, es construiran “quatre xicotetes rotondes, al Cami Mallols, carretera de Càlig, travessia de l'estació de Renfe i encreuament amb el cementeri. Aquestes actuacions, va dir Miralles, “les realitzarà la Brigada d'Obres”, mentre per a les contemplades a llarg termini “necessitarem l'ajuda d'altres administracions”. I és que un altre dels objectius és “reduir l'amplària del vial”, convertint els metres restants en carrils bicis o zona per a vianants, augmentant la il·luminació de la zona i la dotació arbòria.

+info La veu en paper