NOVA ESCOLA A BENICARLÓ

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha anunciat la construcció d'un nou col·legi d'una línia a Benicarló, el que serà el sisé Centre d'Educació Infantil i Primària de la ciutat. Miralles ha detallat que tot el procés i la tramitació es canalitzarà a través del programa Edificant de la Generalitat Valenciana, que cedeix les competències als ajuntaments perquè puguen accelerar les actuacions. L'alcaldessa, que també és regidora d'Educació, ha reconegut que aquest nou col·legi «és necessari perquè cada any tenim un degoteig constant de nous alumnes d'infantil i primària que fa que es trenquen cada vegada més les ràtios».

Respecte de la ubicació del nou centre, l'alcaldessa ha anunciat que «en principi es construirà en una parcel·la de sòl dotacional situada en la UA7, entre els carrers del Puig de la Nau i de Vinaròs».

 

...

SENSE DADES REALS

D'aquesta manera, és pràcticament impossible fer una projecció real de futur amb previsions per als pròxims anys. El que sí que és una realitat és la demanda actual, que va obligar la conselleria aquest últim curs escolar a desdoblar aules en tots els col·legis de Benicarló. Així, cadascun d'ells va acollir una aula d'un curs diferent, per a repartir la demanda entre tots els centres escolars, entre P3 i segon de Primària, que són els que més demanda tenen.

...

+info La Veu en paper

 

TORNA A LA PORTADA DEL NÚMERO 1190