L'ajuntament de Benicarló ha sol•licitat la modificació de l'ordenança del Consorci de Residus de la zona I. Ho ha fet després de descobrir “uns desfasaments que no són justs”, va assegurar José María Serrano, el regidor delegat del consistori en l'organisme. En concret l'edil es va referir als rebuts emesos als comerciants, que han alçat una forta polèmica en el municipi. Fins ara, va explicar, el consistori cobrava d'acord a l'epígraf de l’IAE en el qual declaraven “però el consorci ho fa per superfície, i no genera la mateixa brossa un restaurant o un bar que una sabateria, per exemple”. A més “s'ha detectat que hi ha errors en les superfícies declarades en l’IAE, de l'ordre de vuit comerços de cada deu”. Serrano va recordar que “l'ordenança l'ha d'ajustar el consorci i així li'l proposarem nosaltres”. En qualsevol cas el consistori benicarlando ja ha començat a estudiar la possibilitat de “bonificar als comerços, a través de nosaltres o del consorci, i de cara a l'any que ve modificar l'ordenança”. L'edil va puntualitzar que, en qualsevol cas, “Benicarló porta cinc o sis anys sense pujar la taxa de la brossa” gràcies a diferents mecanismes engegats que així ho permeten. Especialment pel servei d'arreplegada porta a porta del cartó dels comerços. Serrano també es va referir a casos particulars d'habitatges, en els quals s'ha detectat “la típica casa benicarlanda, amb un local en planta baixa sense ús que se li ha passat rebut, o la dels garatges que han pagat el mateix que un habitatge”.

En qualsevol cas, i malgrat la predisposició del consistori benicarlando per defensar els interessos dels comerciants, la UNIÖ de COMERÇOS DE BENICARLÓ, en representació dels seus socis, va presentar en les oficines de la Diputació de Castelló situades a Benicarló, una reclamació per cadascun dels seus socis. En elles fa constar que “estem en desacord amb les abusives taxes d'eliminació de residus del Consorci”. Per a justificar la seua protesta han al•legat que la majoria dels seus associats no generen residus que hagen de ser tractades en la planta de Cervera, “ja que la majoria de brossa que generem, com és el cartó, no van a aquesta planta, si no que van a plantes de reciclatge, i d'açò obtenen un benefici” amb el qual consideren se'ls podria compensar la taxa que se'ls aplica. “Tampoc estem d'acord en la valoració per metres quadrats, si no que pensem que hauria de valorar-se en funció de l'epígraf d'activitat que tinguem, independent dels metres quadrats” com es fa ara. En aquest sentit, sostenen que “la taxa hauria de ser una quantitat fixa per categoria d'activitat o, millor dit, per tipus de residus que generem”.

Divendres passat al matí representants dels comerciants de Benicarló es van reunir amb el regidor d'Hisenda i representant del consistori en el consorci, José María Serrano, per a fer-li arribar les seues queixes. “Ell ens va fer saber que està de part dels comerços i que farà el possible perquè s'esmene el tema de les taxes”, van assegurar els comerciants.