Benicarló es queda sense diners per a les obres d'emergència de la costa nord. El Ministeri diu que la inversió que va prometre i que ascendia a més de set-cents mil euros, no s'ha fet per culpa de l'ajuntament i de l'associació de veïns. La denúncia l'ha fet el grup municipal socialista de Benicarló, després de llegir la resposta que el Senat ha fet al seu representant Enrique Navarro. Román Sánchez, secretari local del PSPV, ha demanat responsabilitats a l'equip de govern per la gestió d'aquest tema que “ens ha fet perdre una inversió que no era tant substanciosa com haguérem volgut, però servia per a consolidar la costa nord”. Sánchez va revelar que en la resposta parlamentària es reflecteix que el 13 de març de 2012 la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar va mantenir reunió amb l'Ajuntament de Benicarló en la qual aquest Ajuntament va indicar que la seua prioritat era actuar en la Zona Nord. “Per això, la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar,- prossegueix la resposta- va analitzar la situació d'aquest tram de costa i va proposar una sèrie d'actuacions puntuals” per a portar a terme en les zones en les quals es va detectar algun risc. Les conclusions es van resumir en el document denominat “INFORME DE SOLUCIONS EN EL TRAM NORD”. El pressupost d'aquestes actuacions ascendia a 758.208,53 euros. La resposta parlamentària denúncia que “portar a terme aquestes actuacions no va ser considerat convenient ni per l'Ajuntament ni per l'associació de veïns, atès que de cara a plantejar una solució definitiva, la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar va redactar l'ESTUDI “D'ALTERNATIVES D'ACTUACIÓ EN EL TRAM DE COSTA DE BENICARLÓ NORD” en el qual s'analitzen diferents alternatives d'actuació”. El pressupost d'inversió variava entre 6 i 30 milions d'euros, tenint en compte en tots els casos que es tracta de pressupostos estimatius. El 16 d'octubre de 2012, representants del ministeri van mantenir una nova reunió amb l'Ajuntament de Benicarló i representants dels veïns. En aquesta reunió, l'Ajuntament va presentar el document denominat “INFORME PRELIMINAR D'ANÀLISI D'ALTERNATIVES I PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA COSTA DE BENICARLÓ EN EL TRAM QUE VA DES DEL PORT DE BENICARLÓ FINS AL LÍMIT NORD DEL TERME MUNICIPAL” Revisat aquest Informe, es van detectar diverses deficiències que es van comunicar a l'Ajuntament a fi de que foren tingudes en compte de cara a l'informe definitiu a presentar. El citat Informe Definitiu va ser presentat per l'Ajuntament al novembre de 2012 “. A la vista de les propostes existents procedeix redactar un projecte constructiu juntament amb el seu preceptiu Estudi d'Impacte Ambiental a fi de portar a terme la tramitació legalment establida”, per a això la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar ha preparat el contracte de serveis corresponent. L'informe del Senat conclou afirmant que “durant l'any 2013 està previst contractar la redacció del citat projecte, el pressupost del qual de licitació ascendeix a 73.434,90 euros i portar a terme actuacions puntuals d'estabilització de talussos en la citada Costa Nord de Benicarló l'import de la qual dependrà de les necessitats i les disponibilitats pressupostàries”. Així les coses, els socialistes han denunciat que Benicarló ha perdut prop de vuit-cents mil euros per a evitar que se seguisca perdent la seua costa nord.