Benicarló compta amb un nou Reglament d'ús d'instal•lacions esportives municipals que servirà per a unificar criteris de gestió i utilització en totes les instal•lacions esportives de propietat municipal. El Reglament és una demanda de fa molts anys de les entitats esportives de la ciutat. El desenvolupament de l'esport associatiu i, per tant, l'increment de la utilització dels espais esportius municipals, així com l'entrada en vigor el març de 2011 de la Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana, han fet necessaris l'aprovació d'un Reglament d'ús d'instal•lacions esportives municipals que regule la utilització de les instal•lacions esportives de titularitat municipal i que s'adapte a la normativa legal. El Reglament té vuit capítols on s'arrepleguen els aspectes més importants de l'ús i la gestió de les instal•lacions esportives de Benicarló. En ells es desenvolupen aspectes com els drets i deures dels usuaris; les formes de gestió de les instal•lacions; els protocols de petició d'ús i reserves; les sol•licituds de llarga durada; la gestió de la publicitat; i un règim sancionador per a usuaris i entitats que no complisquen la normativa.

El regidor d'Esports, José Joaquín Pérez Ollo, s'ha mostrat molt satisfet per l'aprovació del nou Reglament i ha assenyalat que "és fonamental comptar amb un marc reglamentari de funcionament, ja que les instal•lacions esportives no només les utilitzen les entitats esportives, també tot el teixit associatiu de la ciutat". "Han estat moltes reunions de treball --ha dit el regidor-- però per fi tenim una normativa adequada a les necessitats actuals de l'esport benicarlando i a la normativa autonòmica". El nou Reglament ha estat possible gràcies a la col•laboració desinteressada dels membres del Consell Consultiu d'Esports, el grup de treball operatiu del Consell Municipal d'Esports, del qual formen part totes les entitats de Benicarló. En ell hi ha integrats cinc representants, triats entre totes les entitats esportives, un representant dels centres escolars, un representant de l'àrea de Joventut, els tècnics de l'àrea d'Esports, un representant de cada grup polític de l'Ajuntament i el regidor d'Esports,.