Arrogància i prepotència és la sensació que va transmetre el nostre alcalde en el passat Ple on es van debatre i aprovar, només per part del PP, els sous dels regidors per a aquesta legislatura que acaba de començar.
...
I si l’austeritat és la que pregona el nou superegidor, Serrano, emulant el faraó Kuen-ka, matisant, altra volta, les paraules de l’alcalde, volem fer-nos combregar amb rodes del seu molí... amb els seus “números”, li aconsellem una lectura fàcil i eficient per desenganyar-lo, la del llibre “Números pares, impares e idiotas”. I no és per ningú.