Tot i la gràcia que pot fer l'eufemisme utilitzat, "el caloret", per destacar una altra de les nefastes actuacions de la regidora de comerç del nostre ajuntament, la cosa és prou seriosa pel fet que afecta a un servei comercial molt important de la ciutat: el Mercat.

Tot bé per una indicació del Síndic de Greuges que feia referència a que els aparells d'aire condicionat del Mercat, per a ser més específics el seu soroll, molesten el veïnat. Així, una denúncia d'un veí, sobre les molèsties que el seu soroll li produïen, va fer actuar, com hem dit, el Síndic valencià. I és que la seua actuació té a veure ja no en el fet dels sorolls, que també, té a veure sobretot en el fet de la inexistència de contestació del nostre ajuntament als diversos escrits de queixa que aquesta persona els havia enviat.

El Síndic ha estat contundent quan afirma que l'ajuntament té l'obligació de contestar a tots els escrits que qualsevol ciutadà li adrece, "i el mínim que ha d'oferir-li és una resposta directa, ràpida, exacta i legal". Tot el contrari del que ha fet.

Tenint en compte que aquets veí va enviar escrits a l'ajuntament des de l'agost de 2012, certament, no podem més que pensar en una negligència i/o deixadesa  de la regidora de comerç i mercats, suposem, com a responsable municipal del Mercat Central.

I per acabar d'arrodonir-ho, en un acte que és difícil de qualificar, estupidesa, mala fe, ignorància, o incompetència, vagen vostés a saber, i quasi dos anys després... de no haver fet absolutament res, sí, 2 anys, en xifra, no sé li acut altra cosa que, en plena calorada, apagar els aparells d'aire condicionat convertint el Mercat en una autèntica sauna. Simplement al•lucinant.

La resposta verbal, no oficial, que ha circulat, atés que la regidora en qüestió sembla desapareguda, és que se solucionarà en breu. Vist el que entenen al noste ajuntament, dos anys sense dir fes, per brevetat i, sobretot, amb el canvi de corporació a pocs dies vista, molt ens temem que será el proper govern municipal qui haurà de ficar-li solució.

Ja poden ficar a l'entrada del mercat una paradeta de ventalls per a regalar a tots els que vagen, venedors i compradors, perquè molt ens temem que "el caloret", de la incompetència pot durar encara un temps.