Sembla que l'aigua no baixa massa clara a l'àrea de la Intervenció Municipal. Això és el que podem inferir de les paraules de l'alcaldessa Miralles pel fet, entre d'altres, que s'ha hagut de fer un reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar el lloguer dels terrenys on hi són els barracots del Col•legi Àngel  Esteban. Tot perquè a l'anterior equip de govern se li va "oblidar" revisar el contracte que hi havia i que, ara, segons indica l'interventor municipal, està caducat... des de fa dos anys.

I si l'actuació de dalt podria considerar-se negligent, què podríem dir de la que fa referència a l'adjudicació de les obres del passeig sud, a l'empresa Tragsa, després de llegir que, altra volta, l'informe de la intervenció municipal qüestiona l'actuació de  l'anterior equip de govern de PP, quan afirma que va ser " nul•la de ple dret perquè hi ha hagut una irregularitat d'adjudicació a l'empresa Tragsa per part de l'ajuntament". Ja no entrem ací a qüestionar la idoneïtat, o no, d'aquestes obres tal com les va concebre el Partit Popular l'anterior legislatura, segurament també podríem parlar-ne i molt, però que, damunt, s'estiga dient clarament que a més ha estat una adjudicació a dit, ja supera els límits de la decència. I és que sorprèn com l'equip de govern anterior, una vegada més, va fer ulls clucs de a l'objecció de la intervenció municipal que informava, segons indicà l'alcaldessa Miralles que, "en el conveni que se signa amb Costes, posa que les obres haurien d'eixir a licitació. Però no es fa així”.  Podríem dir, quasi sense temor a errar-nos, que açò de saltar-se els informes de l'interventor ho han acabat de convertir en una mena d'esport olímpic... municipal.

Deixant de banda aquesta característica municipal passada, bastant nefasta, és bo que ens centrem en el futur que ens espera en els pròxims quatre anys de govern i, sobretot, agafant la valoració dels cent de govern que va l'alcaldessa, en dos dels temes que semblen ser els prioritaris de cara al futur, la rehabilitació del centre històric de Benicarló, que inclourà la protecció d'espais, la reactivació del comerç, la recuperació d'edificis i la revitalització social i cultural de la zona, i la reivindicació, més que històrica, que ha estat, i és, tot un greuge comparatiu amb Peníscola que ho te fet des de fa anys, del tram de la carretera Benicarló-Peníscola, que falta per fer.

Esperem que aquestes paraules, com ha passat tantes vegades, no siga com una nova versió, a la benicarlanda, d'"Allò que el vent s'endugué".