EL MÓN LABORAL EN XIFRES, A BENICARLÓ, AL TANCAMENT DEL 2021

Benicarló ha acabat l'any amb 1775 persones a l'atur, de les 27.363 que estaven censats en el municipi en finalitzar el 2020. Una xifra que rebaixa la xifra més alta que la ciutat ha registrat, amb 2254 persones al juny del 2015. Pel que fa a l'inici de la legislatura, la ciutat ha aconseguit rebaixar en un 21,25% el nombre de persones inscrites a les llistes de l'atur.
Els majors de 30 anys i menors de 45 són el grup d'edat on l'atur s'ha acarnissat més, representant el 32,1 per cent del total d'aturats. Li segueixen els majors de 55 anys, amb el 27,4%, els majors de 45 i menors de 55 anys, amb una xifra que arriba al 23,4% i finalment, els menors de 30 anys que suposen el 17,1% del total. Pel que fa al sexe, existeix major nombre de dones inscrites a l'atur, amb una xifra que ronda el 62'2% del total d'aturats. I pel que fa als sectors d'ocupació, el sector serveis acapara el major nombre de demandants, situant-se en el 74'8% en aquests mesos d'hivern. La bona xifra és que quasi la meitat dels inscrits a les llistes d'aturats porten menys d'un any sense treballar. Un 61’4% està rebent algun tipus de prestació per desocupació.
L'anàlisi per sexes de les dades de les persones en situació de desocupació, ens dona una galtada en tota la cara amb la mà oberta. Les dones continuen sent les grans perdedores a l'hora de trobar un lloc de treball a la nostra ciutat.
...

AJUDES ECONÒMIQUES

Respecte a les ajudes procedents del programa LABORA que han arribat fins a Benicarló, en el 2015 es rebien un total de 35, per un import de 564.064,89 euros. Els beneficiaris van ser 305 persones. Ja l'any passat, les ajudes van ascendir a 341, per un import de 3.496.943,82 euros. En total, van resultar beneficiàries 297 persones.
...
+info La veu en paper

 

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1315 | 7 DE GENER DE 2022