Les oposicions públiques, les que siguen, sempre porten alguna que altra controvèrsia pel que fa a si algú té, o ha tingut, informació privilegiada sobre el que s’oposita. I el nostre poble tampoc n’és una excepció sobre aquesta polèmica.

Així, ens trobem que el PP acusa el PSOE, això no és cap novetat, tot i que en aquest cas és directament a una regidora socialista, Filo Agut, d’aprofitar la seua posició(?), per beneficiar un familiar en les susdites oposicions.

A primera vista podríem dir, sense por a errar-nos, que en política aquestes coses són, i seran per desgràcia, el pa nostre de cada dia i que no cal esquinçar-nos la roba per aquestes qüestions. Ara bé, això no lleva que cal denunciar-ho i ficar-li fre sempre que se’n tinga constància.

Tot i això, ací partim d’una premissa, almenys des del nostre punt de vista, força curiosa, per no dir estranya,  que és que normalment sempre és el que ostenta el poder el que fa us d’aquesta mena de dret de cuixa que li dona el fet de tenir el poder polític per aconseguir desviar la informació cap el seu benefici. Però vet ací que resulta que és a l’inrevés, a consideració del govern municipal, que qui ha fet un mal ús de la seua posició... és la regidora de l’oposició.

I en tot aquest embolic hi ha algunes coses que no quadren massa, començant per preguntar-nos si la informació facilitada per la directora del centre, era pública? O la podia consultar qualsevol persona? Estava a l’abast d’altres aspirants? El fet que a qui s’acusa haja anat amb la regidora socialista li ha atorgat algun dret, extra, per poder veure eixa informació? Si aqueixa informació no era pública, per quina raó se’ls hi va deixar veure? Per què no és va negar en eixe moment a facilitar la informació, si es considerava que no era correcte i es vulnerava algun precepte? Tant intimida la “posició “, càrrec seria més adient, de regidora... en l’oposició?

Mentre no hi haja resposta clara a aquests interrogants açò sembla més un escarafall del PP que altra cosa. I és que si algú ha actuat incorrectament simplement cal deixar-lo fora. Desacreditar per desacreditar amb declaracions, però sense actuar amb contundència... tal volta pot amagar altra cosa que no se’ns diu.

Esperarem respostes.